PIAGAM KUMEGA

 1. Bahawasanya semua kaum satu umat bersama orang-orang mukmin, Melayu , Cina, India dan lain-lain bangsa (yang bukan berugama Islam)yang menjadi Ahli Kumega bersama-sama orang-orang mukmin dan orang-orang Islam dengan agama mereka, termasuk juga diri mereka sendiri begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka , termasuk juga diri mereka sendiri perkara ini juga untuk bukan kaum Buddha , Hindu, Kristian, Nasrani, free thinker,dan majusi ,yahudi sahaja.

  People of all races (Malays, Chinese, Indians and other races) and religions, including free thinkers co-exist

 2. Bahawa orang-orang dan semua kaum hendaklah membiayai Negara sepertimana orang-orang Islam juga hendaklah membiayai Negara.

  Like Muslims who fund the country, other races also must do the same

 3. Maka hendaklah mereka sama sama tolong menolong menentang sesiapa jua yg memerangi orang-orang yg menganggotai PIAGAM ini.

  All members shall help each other to fight off those who fight against those who accepted this Charter

 4. Maka hendaklah mereka saling nasihat menasihati, saling membuat kebajikan dan bukan dosa.

  Charter members shall advice and help each other, and shun sins

 5. Mana mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya.

  Individual shall not be deemed guilty due to guilty actions of his/her associates

 6. Dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yg dizalimi

  Help must be rendered to those who are mistreated

 7. Bahawa orang-orang Buddha , Hindu,Kristian,Nasrani Yahudi,Freethinker,hendaklah bersepakat dgn orang-orang Mukmin (Islam) selama mana mereka tidak berada dlm keadaan pergaduhan(perang).

  The Budhists, Hindus, Christians, Jews and Freethinkers shall co-operate with the Mukmins as long as there is no fight/war among them.

 8. Bahawa Negara (Malaysia) adalah terpelihara sepenuhnya dan tidak boleh dicerobohi oleh mana mana pihak yang menganggotai piagam ini.

  Malaysia shall be protected and shall not be encroached by any members of this Charter

 9. Bahawa apa yang juga kemungkinan (bunuh) atau apa apa juga pertelingkahan di antara sesama peserta piagam ini sekiranya dikhuatiri membawa kepada bencana maka hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan Rasulullah saw.

  Any disputes among the members of this Charter which feared could lead to disasterous consequences shall be refered to the laws of Allah and His Rasul saw

 10. Bahawa tidaklah boleh diberi perlindungan kepada musuh begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

  No protection shall be given to the enemies and their associates

 11. Bahawa hendaklah ada janji bantu-membantu mempertahankan Malaysia daripada mana-mana pihak yang mencerobohinya. Setiap pihak adalah berkewajipan memgambil bahagian masing-masing tentang satu satu pendamaian.

  An agreement to defend Malaysia from the intruders. Each party shall participate in peace.

 12. Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang orang zalim dan yang bersalah.

  This Charter shall not be used to protect the wrongdoers