International applicants please click here

Sila gunakan E-Form berikut untuk berdaftar sebagai Ahli KUMEGA:

  • Ruang yang bertanda *** mesti diisi
  • Anda boleh biarkan kosong ruang Pencadang dan Penyokong jika tidak ada info berkenaan
  • Maklumat yang kurang/tidak tepat boleh melewatkan permohonan¬†keahlian, atau ditolak
  • Sila download borang dan cetak untuk permohonan secara ‘offline’:¬† Borang Permohonan Keahlian KUMEGA (294 downloads)

 

Jantina
LelakiPerempuan

Taraf Pendidikan:
Sekolah RendahSekolah MenengahKolej/Universiti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan ini, saya memohon untuk menjadi ahli Pertubuhan Bangsa Gagah Bersatu Malaysia. Saya akan mematuhi peraturan, undang-undang yang ditetapkan oleh PBGBM. Saya mengaku semua butiran yang diberikan adalah benar.

SAKSI